Polish (Poland)English (United Kingdom)
START start Szkolenie GTO
Szkolenie GTO Drukuj

◊    2014-07    Szkolenie : Openarray 3D Outline

      Szkolenie GTO Outline Szkolenie

W lipcu  odbyliśmy szkolenie m.in. z użycia oprogramowania do projektowania i symulacji przestrzennych przy zastosowaniu systemów firmy Outline - OPENARRAY 3D . Prelegentem był Giulio Gandini . Poniżej foto relacja.

System GTO firmy OUTLINE - więcej informacji o nim znajdziecie w artykule  Live Sound & Installation Nr 64/2014 >>> GTO